Harjoitteluvaihe on seuraava askel kohti B-ajokortin nappaamista

Harjoitteluvaiheen kurssimme alkavat 2 viikon välein. Harjoitteluvaihe alkaa heti, kun olet suorittanut kuljettajatutkinnon hyväksytysti. Harjoitteluvaiheen palautejakso voidaan suorittaa noin 1 kuukauden jälkeen tutkinnon läpäisemisestä. Vaihe sisältää 1 tunnin palauttavaa ajoa, jossa painopisteenä ovat omat ajotaidot, jotka vaativat kehittämistä sekä kuljettajantutkinnosta saatu palaute. Myös itselle tyypillisiä ajo-ominaisuuksia opetellaan tunnistamaan. Lisäksi harjoitteluvaiheeseen kuuluu 1 tunti teoriaopetusta sekä 1 tunti ryhmäajoa.

Harjoitteluvaihe, 150 €

- 1 h yksilöajo-opetusta, 1 h ryhmäajo-opetusta ja 1 teoriatunti

Harjoitteluvaihe suositellaan suoritettavaksi noin kuukauden kuluttua ajokortin saamisesta.